ÚČETNICTVÍ - DAŇOVÁ EVIDENCE - EVIDENCE  DPH - MZDOVÁ  AGENDA

Naše firma se zabývá zpracováním účetnictví a mzdové agendy pomocí výpočetní techniky pro fyzické a právnické osoby do velikosti malé organizace.

Účetnictví (daňová evidence) je zpracováváno spolehlivým a přehledným programem Cézar firmy Breaker-software. Tento účetní program je rozšířen v množství podniků a organizací v České republice a má i svou variantu pro Slovensko.

Mzdová agenda je zpracovávána programem
OK-Mzdy pro Windows firmy OK-System. Tento program využívá pro mzdovou agendu desítky podniků a organizací včetně některých ministerstev a státních úřadů.

Daňová přiznání jsou zpracovávána programem
Daňová přiznání TAX od certifikované firmy Stormware.

Účetnictví a mzdovou agendu vedeme pro plátce i neplátce DPH, fyzické i právnické osoby a to formou externí spolupráce, kdy po uzavření smluvního vztahu naše firma přebírá u klienta účetní doklady za zpracovávané období (většinou měsíc nebo čtvrtletí) a po jejich zpracování je opět klientovi předává aby nedocházelo k problémům, kdy jsou účetní doklady dlouhou dobu mimo firmu. Ve speciálních případech lze domluvit spolupráci s klientem tak, že agenda je zpracovávána v dohodnutém termínu přímo u klienta v jeho firmě. Klademe maximální důraz na součinnost s klientem a individuální přístup ke konkrétní problematice zpracovávané účetní agendy dle specifikace a druhu podnikání klienta (obchod, výroba, zahraniční obchod, …).

Oblasti podnikání firem, které využívají našich služeb:

- vývoz strojů, zařízení a náhradních dílů pro kožedělný průmysl

- výroba a prodej nábytku

- maloobchodní prodej
(parfumerie, kosmetika, ...)

- drobné živnostenské podnikání
(opravy lodí, práce elektro, stavební práce, kadeřnictví, ...)

- reklamní a grafické práce

Navzdory naší zákonné úpravě, kdy za vedení účetnictví odpovídá podnikatel a ne zpracovatel,
naše firma smluvně přebírá rizika z postihů za chybné vedení účetnictví.

Základním motivem pro spolupráci s klientem je:
MINIMALIZOVÁNÍ  DAŇOVÉHO  ZATÍŽENÍ


kontakt:
tel: +420 774 735 555
email: pfk@pfk.cz